Autobiografija Doktora PDF Štampaj E-pošta
Rodjen je 17.06.1952. godine u Beranama, Crna Gora.
Osnovnu školu, a potom gimnaziju, završio je u Beranama, 1971. godine, a za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i na kraju svake školsske godine dobio diplomu „LUČA I„.
Medicinski fakultet završio u Beogradu sa prosječnom ocjenom 8,00 1977. godine.
Radio je u Opštoj bolnici "Dr Radovan Zogović" do 1980.te godine, a potom specijalistički staž iz otorinolaringologije proveo na ORL klinikama Medicinskog fakulteta i Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, do 1983. godine.
Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položio je u decembru 1983. godine sa odličnim uspjehom pred kombinovanom komisijom Medicinskog fakulteta i Vojnomedicinske akademije.
Magistarski rad pod naslovom: "Otoneurološki aspekt endokranijalnih komplikacija hroničnih otitisa" odbranio je 1991.te godine na medicinskom fakultetu u Beogradu.
Od 1983. godine do 1986. godine radi kao načelnik ORL službe Opšte bolnice u Beranama, a od septembra 1986. godine do jula 2008. godine radi kao načelnik Odjeljenja za bolesti uha, nosa i grla u Vojnoj bolnici u Meljinama.
U toku svog rada u Beranama i Meljinama bavio se hirurgijom iz oblasti otorinolaringologije i uspješno uradio na hiljade raznovrsnih operacija. Posebno polje interesovanja bilo je iz oblasti rinohirurgije, te je uradio veliki broj funkcionalnih i estetskih operacija nosa i sinusa. Uspješno obavio oko 4000 hiljade estetskih operacija nosa, kao na hiljade drugih operacija iz oblasti otorinolaringologije.
Od juna 2008.god. radi u svojoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi "DOKTOR BARJAKTAROVIĆ" u Herceg Novom, a  konsultant je u "CENEX  MEDICAL",  klinici za estetsku hirurgiju u Podgorici.
 
Tvoj Web Sajt